Arborist

Allt inom trädvård i Haninge och hela Storstockholm

När du anlitar oss får du erfarna arborister med stor kunskap både om hur man fäller och vårdar alla typer av träd. Alla träd är unika i och med att de påverkats av förhållandena på platsen där de växt upp, och hur de har behandlats under tiden. Vi har den kunskap som behövs för att se hur just ditt träd mår och vad man kan vidta för åtgärder för att det ska må bra och få ett långt liv. 

Påverkar trädet omgivningen negativt så finns det en hel del man kan göra innan man tar beslutet att fälla det. Här går vi igenom några av våra vanligaste arboristuppdrag vid sidan av trädfällning.

Kronhöjning

Om trädets krona växer för lågt, så att grenar hindrar framfarten för människor och fordon, så går det i regel bra att beskära den nedre delen av kronan något för att skapa fri höjd. Det är dock viktigt att man inte tar bort för mycket av trädkronan, eftersom den då kan bli för liten för att tillgodose trädets energibehov och dessutom förhöja trädets tyngdpunkt och göra det instabilt.

Kronreduktion

Växer trädets krona för nära en byggnad så kan den beskäras. Kronreduktion kan också användas för att förbättra utsikten, eller när trädet tar bort för mycket sol från tomten. Vid all kronbeskärning gäller återigen att man inte får ta bort för mycket bladmassa på en och samma gång. Trädet måste få behålla sin ursprungliga karaktär och balans.

Kronreduktion kan utföras upprepade gånger med några års mellanrum. På så sätt kan ett träd i till exempel en bostadsrättsförening eller på en skolgård få ett långt liv och sprida glädje utan att på annat sätt inverka på omgivningen.

Inventering och analys

Vi kan komma ut till dig och titta på ditt trädbestånd, oavsett om du vill ha hjälp med trädfällning eller någon annan åtgärd. Vi får ofta i uppdrag att inventera trädbeståndet i till exempel en bostadsrättsförening för att se att alla träd mår bra eller om man kan behöva vidta åtgärder.

Behöver du hjälp med inventering och analys av trädbeståndet i din trädgård eller på din arbetsplats, kontakta oss så berättar vi mer om våra arbetsmetoder!

Arboristtjänster för privatpersoner och företag