Snabb och säker
trädfällning för alla

Villaträdgårdar - Bostadsrättsföreningar - Skolor

Snabb och säker
trädfällning för alla

Villaträdgårdar - Bostadsrättsföreningar - Skolor

Vi hjälper dig med trädfällning i Haninge

Hos oss får du professionell hjälp med trädfällning i Haninge. Har du ett träd i villaträdgården som blivit sjukt och behöver fällas, eller har ni ett träd i bostadsrättsföreningen som vuxit sig för stort och innebär en risk för huset? Vi utvärderar situationen och hjälper till att ta ner trädet på säkrast möjliga sätt, utan att riskera skador på personer eller egendom.

I vissa fall kanske trädet inte ens behöver fällas, utan kan i stället beskäras för att öka sikten eller hjälpa trädet att återfå stabilitet. Oavsett åtgärd genomför vi all trädvård och fällning på ett planerat och säkert sätt.

Kontakta oss idag om du vill ha hjälp med trädfällning eller trädvård i Haninge!

När behöver man fälla ett träd?

Det kan finnas många anledningar till att man behöver fälla ett träd. Trädet kan vara dött, vilket syns tydligt på att det inte längre får löv och att grenarna är alldeles torra och spröda. Trädet kan också vara så sjukt att det inte kan räddas. Ett dött eller mycket sjukt träd blir instabilt och riskerar att falla av sig självt och skada människor och bebyggelse i omgivningen.

Ett träd kan också helt enkelt växt sig för stort för platsen där det står. Står trädet för nära ett hus kan det innebära en risk om det till exempel skulle falla vid en storm. En annan vanlig anledning till att man fäller ett träd är att rotsystemet hotar att skada husgrund eller ledningar. Det senare kan dock ibland åtgärdas genom att man gräver ner en rotduk som hindrar rötterna från att växa mer i en viss riktning.

Vi hjälper dig att avgöra hur ditt träd mår, om det behöver fällas eller om man kan rädda det genom att beskära det, lägga rotduk eller vidta någon annan åtgärd.

Fälla träd för utsikt och sol

Har man nyligen köpt en tomt är det lätt att man i början stör sig på ett träd - att det står i vägen för en del av utsikten mot sjön eller att det skymmer kvällssolen någon timme på kvällen. Detta är två mycket vanliga anledningar till att träd fälls.

Man bör dock alltid tänka ett extra varv innan man fäller ett friskt träd. Även om ett träd står "i vägen" kan det ha andra egenskaper som är bra för tomten, till exempel att det fångar upp vind, bidrar till ett mer varierat fågel- och djurliv, att det bidrar positivt till tomtens dränering och så vidare.

Dessutom kan utsikten ofta förbättras genom att man beskär trädet och glesar ut kronan, något man kan göra utan att skada trädet. Väg alltid fördelarna mot nackdelarna innan du bestämmer dig för att du vill fälla ett träd.

Hur går trädfällning till?

Att fälla ett träd som står fritt och inte hotar att skada omgivningen när det faller är inte särskilt svårt, om man kan hantera en motorsåg och vet vad man gör. I tättbebyggda områden däremot är det en konst att fälla träd på ett säkert sätt. Det är inte alltid man kan få ett träd att falla åt precis det håll man vill, om trädet är sjukt och är drabbat av röta kan det vara så svagt att det kan börja falla i en helt annan riktning än man planerat.

Därför tar vi i tätbebyggda områden nästan alltid ner träd uppifrån och ner, gren för gren, om vi tror att det finns risk för omgivningen om vi fäller det från marken. Vi har tillgång till all utrustning som behövs för att ta oss upp i träd, som selar, spikskor, säkerhetsrep och dessutom en skylift om trädet skulle vara olämpligt att klättra i.

Efter att trädet är nedtaget hjälper vi dig att forsla bort det så att det kan återvinnas. Men vi kan också, om du är i behov av ved, såga upp trädet så att du själv kan hugga till det.

Tillstånd för trädfällning

I de flesta fall har du rätt att fälla träd på din egen tomt. Däremot rekommenderar vi att du alltid kontaktar Byggnadsnämnden på Haninge kommun och hör om det finns någon detaljplan som reglerar trädbeståndet i ditt område. I så fall behöver du troligen marklov för att fälla trädet, om det överhuvudtaget får fällas.

Bor du nära vattnet, till exempel i skärgården, omfattas din tomt troligen av strandskyddet. Fäll aldrig träd nära vatten utan att höra med Haninge Kommun först. Bryter du mot strandskyddet kan du få betala dryga böter och dessutom tvingas återplantera träden på din tomt.

Vi har bra koll på Haninge och kan för det mesta berätta om du behöver tillstånd för att fälla träd i ditt område. Självklart skadar det dock inte att du redan på förhand själv kontaktar kommunen och hör om du behöver tillstånd.

Alla typer av trädvård i Haninge

Förutom trädfällning erbjuder vi flera andra arboristtjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar, skolor och företag i hela Haninge. Överallt där det finns behov av professionell och säker trädfällning eller trädvård står vi till er tjänst.

Fyll i kontaktformuläret här på sidan så kommer vi och tar oss en titt på ditt träd och hjälper dig att ta fram den bästa lösningen sett till dig, ditt träd och omgivningen.

Säker trädfällning i Haninge